Apellidos y oficios

Becker panadero Shreiber escribiente Shneider sastre Stolier carpintero Fisher pescador Postman cartero Goldstein joyero Broitman panadero Fleischman carnicero Schuster zapatero Vaserman aguatero Singer cantor Meler pintor Finkelstein comerciante de diamantes …