Apellidos y oficios

Becker panadero Shreiber escribiente
Shneider sastre Stolier carpintero
Fisher pescador Postman cartero
Goldstein joyero Broitman panadero
Fleischman carnicero Schuster zapatero
Vaserman aguatero Singer cantor
Meler pintor Finkelstein comerciante de diamantes
Kriegsman guerrero Goldschmidt joyero
Eisen herrero Goldstein comerciante en oro